Công ty Charm & CI Đại Phát

Công ty Charm & CI Đại Phát

Chi tiết công trình dự án

  • Chủ đầu tư:

    Công ty TNHH Charm & CI Đại Phát

  • Gói thầu thực hiện:

    Thi công toàn bộ 15.300m2 nhà xưởng

  • Thời gian thi công:

    2012