Trung tâm giáo dục quốc phòng tỉnh Đồng Nai

Trung tâm giáo dục quốc phòng tỉnh Đồng Nai

Trung tâm giáo dục quốc phòng, an ninh tỉnh Đồng Nai được xây dựng với tổng diện tích 12,8ha, có các hạng mục, gồm: Hội trường, nhà ở, phòng giảng dạy lý thuyết chuyên dụng, thao trường huấn luyện thực hành, trung tâm thể dục thể thao… Kinh phí xây dựng gần 200 tỷ đồng, trích từ ngân sách của tỉnh.

Chi tiết công trình dự án

  • Chủ đầu tư:

    Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Đồng Nai

  • Gói thầu thực hiện:

    Gói thầu thi công toàn bộ khối nhà hiệu bộ, khối lớp học lý thuyết 1-2, nhà ở học viên 1-2, nhà ở giáo viên, đối tượng 3

  • Thời gian thi công:

    2018